Thursday, June 4, 2015

Pembentukan Belia di dalam Al Quran

Belia atau pemuda di dalam Al Quran disebut dengan 3 perkataan (Hasrizal, 2013).

Ghulam (غلام).
Fata (فتى).
Syaab (شاب).

Tumpuan pendidikan yang dibawakan oleh Al Quran mengenai pembentukan belia terlalu banyak dan menyeluruh. Namun, aspek yang akan disentuh dalam penulisan ini adalah sekitar pembentukan Aqidah dan pembentukan Akhlak. Kisah-kisah yang diceritakan secara langsung di dalam Al Quran mengenai belia akan diambil ibrahnya melalui rujukan tafsir.

Ada empat faktor yang menyebabkan kisah dari Al Quran itu merupakan pelajaran yang terbaik dan sempurna (Muhammad Soleh Utsaimin, 2002):-

1) Bersumberkan dari Allah s.w.t

2) Berisi kejujuran.

3) Diungkapkan dengan gaya bahasa yang jelas dan terang. Tiada perkataan yang lebih jelas berbanding Kalam Allah.

4) Kisah itu wujud kerana kehendak Allah s.w.t yang tidak mengkehendaki kita berada diatas jalan yang sesat dan dipandu oleh kisah-kisah ini.

1.1 Pembentukan Iman

1.1.1 Nabi Ibrahim

Di zaman Nabi Ibrahim, telah berleluasanya pemujaan dan penyembahan berhala di kalangan masyarakat. Dengan semangat iman dan tauhid, Nabi Ibrahim selalu menyeru mereka kepada kebenaran dan mencela perbuatan-perbuatan sesat mereka, namun seruan itu tidak dihiraukan oleh mereka Lalu, Nabi Ibrahim bersumpah, dengan suara yang didengari sebahagian kaumnya, sesungguhnya dia akan menipu daya berhala-berhala mereka (Ibnu Kathir, 1994)

Akhirnya pada suatu ketika, Nabi Ibrahim mengambil sebuah kapak lalu ia menghancurkan semua patung berhala pemujaan mereka kecuali sebuah patung berhala yang terbesar, sengaja dibiarkan ditempatnya lalu digantung kapak yang telah digunakan untuk memusnahkan berhala kecil-kecil tersebut dileher berhala itu (HAMKA, 1984)

Alangkah terkejutnya mereka melihat keadaan tersebut, lalu mereka bertanya siapakah yang berbuat begini terhadap tuhan-tuhan kita?