Friday, August 1, 2014

Review: Islam dan Melayu, Martabat Umat dan Daulat Rakyat

Buku ini merupakan sebuah gabungan daripada himpunan makalah, kata pengantar, nota ceramah dan teks ucapan. Bahan-bahan yang berserakan itulah yang dikumpul, dipilih dan ditapis dan dipersembahkan kepada khalayak dengan kemasan sebuah buku. 

Maka, terdapat beberapa pengulangan fakta dalam beberapa judul kerana setiap judul dalam buku ini sebenarnya adalah sebuah makalah yang berdiri sendiri. Bagaimanapun, ia bukanlah pengulangan melulu. Meskipun berulang tetapi masih punya kelainannya dari sudut pandang dan gaya pengungkapannya. 

Buku setebal 209 muka surat ini diulang cetak sebanyak tiga kali pada tahun 2012. Menandakan kepada kita bahawa terdapat keunikan idea dan fakta serta gaya persembahan sehingga ianya mendapat sambutan yang menggalakkan. Mungkin juga disokong oleh populariti penulisnya iaitu seorang tokoh akademik yang bukan sebarang sumbangannya pada corak perkembangan Islam di Malaysia.

Sila pedulikan kuih raya disekelilingnya itu.